Ritual.dk

Fra Wikipedia: Et ritual (el. rituel handling) er et begreb som omfatter
en række handlinger, ceremonier, riter, eller som kan udgøre en forskrift
på hvorledes en rite udføres.

 


 

Contact: info@konvergens.dk

 

 Copyright © Ritual.dk - All rights reserved.